Sugestije i zamerke

Primedbe, sugestije, komentari

U cilju unapređenja servisa KoBSON-a svim našim korisnicima omogućeno je da javno iznesu svoj stav. Sve sugestije, zamerke, predlozi i komentari su dobri došli. Ukoliko ne želite da se u okviru komentara vidi Vaše ime, molimo Vas da to naglasite. Komentari se ne objavljuju automatski, već tek nakon potvrde moderatora ovog dela sajta.

Vaš e-mail (*)

Vaše ime (*)

Tekst komenara (*)

Postojeći komentari

prema temi komentara

ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Milan Milutinovic (02.08.2018)

Postovani da li se casopis Engineering and Applied Sciences (ISSN Print:2575-2022 ISSN Online: 2575-1468) nalazi za SCI listi i da li poseduje IF?

Odgovor
Časopis "Engineering and Applied Sciences" (ISSN Print: 2575-2022 ISSN Online: 2575-1468) se ne nalazi na SCI listi i nema IF izdavača Clarivate Analytics (nekadašnji Thomson Reuters). Kompletne podatke o IF za EleČas servis preuzimamo iz Jorunal Citaton Reports (JCR) servisa. KoBSON se ne bavi vrednovanjem, iz tog razloga smo, na našem portalu, oformili stranicu: Ko zna o vrednovanju, na kojoj postoje svi korisni linkovi i adrese u vezi sa kategorizacijom časopisa i vrednovanjem naučno-istraživačkih rezultata za konkretnu oblast.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Nebojsa (10.07.2018)

Da li se Journal of Veterinary Science & Technology nalazi na SCI listi i da li poseduje Impakt faktor.

Odgovor
Časopis Journal of Veterinary Science & Technology ISSN 2157-7579 se ne nalazi na SCI listi i ne poseduje IF.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Jasmina (20.06.2018)

Poštovani, Da li je hrvatski arhitektonski časopis ,,Prostor" na SCI listi i koji je IF? Hvala. Pozdrav.

Odgovor
Časopis Prostor: Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam (ISSN 1330-0652) se nalazi na SCI listi u okviru Arts & Humanities Citation Index (A&HCI). Za časopise u okviru ovog citatnog indeksa se ne izračunava Impakt faktor. KoBSON se ne bavi vrednovanjem, iz tog razloga smo, na našem portalu, oformili stranicu: Ko zna o vrednovanju, na kojoj postoje svi korisni linkovi i adrese u vezi sa kategorizacijom časopisa i vrednovanjem naučno-istraživačkih rezultata za konkretnu oblast.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Radojka (06.06.2018)

Poštovani, Da li časopis Trauma Monthly ima IF

Odgovor
Časopis Trauma Monthly (ISSN 2251-7464) nema IF izdavača Clarivate Analytics (nekadašnji Thomson Reuters). Kompletne podatke o IF za EleČas servis preuzimamo iz Jorunal Citaton Reports (JCR) servisa.


Naši u WoS

Boža Miljković (19.04.2018)

Da li se radovi objavljeni u časopisu New Educational Review ISNB 1732-6729, SJR 0.219, Q3, Poland, evidentiraju u servisu Web of Science (Naši u WOS-u)

Odgovor
Časopis "New Educational Review" (ISSN 1732-6729) se referisao u bazi Web of Science od 2007. do 2012. godine. Zapisi radova naših autora se iz ovog časopisa mogu naći u Naši u WoS samo iz navedenog perioda.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Sanja Janicevic (10.04.2018)

Postovani, Mozete li napisati rang (kategoriju) casopisa kojima pripada European Physical Journal B (2015), i Scientific Reports (Nature) (2018)? Hvala unapred

Odgovor
Imakt faktori se objavljuju u Journal Citation Reports-u juna meseca svake godine za prethodnu (više o IF na sledećem linku). Trentuno važeći IF je IF za 2016. godinu.
Časopis JEuropean Physical Journal B. Condensed Matter and Complex Systems (ISSN 1434-6028) se na osnovu vrednosti IF 1.223 za 2015. godinu nalazi u kategoriji M23 - međunarodni časopis; časopis koji se nalazi na popisu JCR, ali prema IF2 nije u svojoj oblasti nauka rangiran među prvih 60% časopisa.
Časopis Scientific Reports (ISSN 2045-2322) se na osnovu vrednosti IF 4.259 za 2016. godinu nalazi u kategoriji M21 - vrhunski međunarodni časopis; časopis koji je prema IF2 rangiran u JCR u svojoj oblasti nauka među prvih 30% časopisa.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Nebojsa Vasic (16.03.2018)

Postovani, Mozete li mi napisati kom medjunarodnom casopisu pripada casopis Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, s obzirom na njegov IF 1.441? Hvala.

Odgovor
Časopis Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research (ISSN 0718-1876) se na osnovu vrednosti IF 1.441 nalazi u kategoriji M23 - međunarodni časopis; časopis koji se nalazi na popisu JCR, ali prema IF2 nije u svojoj oblasti nauka rangiran među prvih 60% časopisa.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Ivana Sokolovac (08.02.2018)

U kojoj je kategriji casopis Vojnosanitetski pregled u toku 2017g. Hvala unapred

Odgovor
Impakt faktor za 2017. godinu još uvek nije objavljen. Časopis Vojnosanitetski Pregled (ISSN 0042-8450) za 2016. godinu ima vrednost IF 0.367 na osnovu koga se nalazi u kategoriji M23 - međunarodni časopis; časopis koji se nalazi na popisu JCR, ali prema IF2 nije u svojoj oblasti nauka rangiran među prvih 60% časopisa.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Milos (09.01.2018)

Poštovani, možete li mi dati informaciju da li se časopis Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences ISSN 1785-8860 nalazi na SCI listi ili nekoj drugoj. Hvala unapred.

Odgovor
Navedeni časopis Acta Polytechnica Hungarica ISSN 1785-8860 referiše se na SCIe listi i nalazi se u kategoriji M23 - međunarodni časopis; časopis koji se nalazi na popisu JCR, ali prema IF2 nije u svojoj oblasti nauka rangiran među prvih 60% časopisa. Njegov IF za 2016. godinu iznosi 0.745.


Razno

Srdjan Miletic (09.01.2018)

Postovani, Zanima me u koju kategoriju spadaju casopisi koji se nalaze na Kobson listi, ali nemaju impakt faktor (npr. Solid State Phenomena). S postovanjem, Srdjan Miletic, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju.

Odgovor
KoBSON se ne bavi vrednovanjem, iz tog razloga smo, na našem portalu, oformili stranicu: Ko zna o vrednovanju, na kojoj postoje svi korisni linkovi i adrese u vezi sa kategorizacijom časopisa i vrednovanjem naučno-istraživačkih rezultata za konkretnu oblast. EleČas lista (na KoBSON stranici) predstavlja samo evidenciju časopisa koji su na neki način dostupni u bibliotekama Srbije (bilo elektronski, bilo u papirnoj formi) i imaju ili su nekad imali IF. Prisustvo časopisa na ovoj listi je pokazatelj njegove dostupnosti, nikako kvaliteta.